ABY WYNAJĄĆ URZĄDZENIE NALEŻY:

 • Mieć ukończone 18 lat
 • Okazać dwa polskie aktualne i fizyczne dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport i ważne prawo jazdy, legitymację studencką / uczniowską inny dokument ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.*
 • Posiadać polską kartę pobytu lub kartę polaka *

*Do każdego bez kaucyjnego wynajmu niezbędny jest ważny dowód osobisty + drugi dokument ze zdjęciem (umowa najmu).

 • Nie akceptujemy dokumentów „ze zdjęć” oraz aplikacji np. mobywatel
 • Przy jednym dokumencie (dowód osobisty lub paszport) kaucja minimum 15 % wartości urządzenia. Przy wynajmie urządzeń o łącznej sumie wartości powyżej 3 000 zł kaucja zwrotna minimum 15% łącznej wartości urządzeń.
 • Opłatę za najem oraz kaucję pobieramy tylko gotówką.
 • Podane ceny są cenami brutto 23%
 • Urządzenia nie są ubezpieczone od uszkodzeń z winy użytkownika oraz kradzieży.
 • Od momentu odebrania urządzenia za wszelkie uszkodzenia wynikające z winy złego użytkowania / transportu / przechowywania / ingerencję osób trzecich odpowiedzialność ponosi osoba wynajmująca.
 • W przypadku przywłaszczenia urządzenia / urządzeń będzie to skutkowało powiadomieniem organów ścigania.
 • UWAGA! Ze względu na godziny otwarcia w każdy piątek po godzinie 16:00 w magazynie na Białołęce przyjmujemy rezerwację tylko weekendowe. W przypadku wynajmu dobowego po godzinie 16:00 (w piątek) zwrot możliwy będzie tylko na Ochocie.
phonecall