ABY WYNAJĄĆ URZĄDZENIE NALEŻY:

  • Mieć ukończone 18 lat
  • Okazać dwa polskie aktualne i fizyczne dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport i ważne prawo jazdy, legitymację studencką / uczniowską inny dokument ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.*
  • Posiadać polską kartę pobytu lub kartę polaka *

*Do każdego bez kaucyjnego wynajmu niezbędny jest ważny dowód osobisty + drugi dokument ze zdjęciem (umowa najmu).

  • Nie akceptujemy dokumentów „ze zdjęć” oraz aplikacji np. mobywatel
  • Przy jednym dokumencie (dowód osobisty lub paszport) kaucja minimum 15 % wartości urządzenia. Przy wynajmie urządzeń o łącznej sumie wartości powyżej 3 000 zł kaucja zwrotna minimum 15% łącznej wartości urządzeń.
  • Opłatę za najem oraz kaucję pobieramy tylko gotówką.
  • Podane ceny są cenami brutto 23%
  • Urządzenia nie są ubezpieczone od uszkodzeń z winy użytkownika oraz kradzieży.
  • Od momentu odebrania urządzenia za wszelkie uszkodzenia wynikające z winy złego użytkowania / transportu / przechowywania / ingerencję osób trzecich odpowiedzialność ponosi osoba wynajmująca.
  • W przypadku przywłaszczenia urządzenia / urządzeń będzie to skutkowało powiadomieniem organów ścigania.
phonecall